Enneagramtest

ENNEAGRAMTEST

Relasjonsselskapet bruker et spesialisert og validert testverktøy i kombinasjon med minimum én oppfølgingssamtale. Her går vi dypere inn på din underliggende motivasjon og bevisstgjør dine atferds- og tankemønstre. Dette for at du skal kunne identifisere Enneagramtypen din. Testen gjøres i samarbeid med Enneagramakademiet. Du vil også få verktøy som setter deg i stand til å observere deg selv nærmere. Spesielt når du er under press/stress og når du har god flyt i livet.


Du kan også ta en onlinetest fra The Enneagram Intstitute (Stone Ridge, New York). Testen er den mest brukte verden over. Du finner forklaringer og en guide til testen HER.


jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo