På jobben

Grunnleggende er all framgang tuftet på hvor god virksomheten din er på å relatere seg til ulike miljøer. Eksternt som internt. Slik oppstår konkurransekraft og tjenester som varer. Likevel er kontaktpunktene, kulturene og arenaene ofte mange. Alle med ulik motivasjon for å involvere seg i din virksomhet. Hvor god er da din strategi og plan på å gi tydelig retning på hvordan du skal beholde og utvikle dine relasjoner? Å skape en kultur som holder?


Vi tror at mange utviklingsprogrammer ikke speiler reelle behov. Behov som må innfris for å kunne skape VEKST. Vårt mål er at du og din organisasjon skal bli bedre kjent med det som faktisk motiverer og skaper ønsket atferd og utvikling. Ut fra en økt typeforståelse og innsikt. Selve motivasjonen og drivkraften bak. Det som faktisk gir eller tar energi til virksomheten din. Enten det er medarbeidere, kunder, brukere, leverandører eller samarbeidspartnere.


Vi tror grunnleggende på at all vekst primært handler om hvordan du mer systematisk håndterer dine relasjoner. Ikke minst hvordan du kan kommunisere bedre.


Hva får du?


En dypere bevisstgjøring og tydeliggjøring av virksomhetens relasjonelle prioriteringer og valg. Hva vektlegger du, hvilke kriterier er styrende, hvordan koordinerer du, hvordan måler du og hvordan kommuniserer du?


En kartlegging av relasjonelle mønstre og underliggende motivasjon for atferd (individuelt, i team og i/mellom fagmiljøer).


En revitalisert strategi for styring og oppfølging av virksomhetens ulike relasjoner.


Noen sjekkpunkter

Mot hvilke målgrupper og miljøer er vekst- og utviklingsarbeidet primært rettet?

Hvilke relasjonelle prioriteringer er gjort?

Hvilke kriterier ligger til grunn?

Hvilken strategi og plan er det som gjelder?

Hvilke verktøy støtter deg?

Hvilke måleinstrumenter brukes og er de relevante?

Hvilken motivasjon, (u)vaner og atferdsmønstre ser du?

Hvor god er samhandlingen og kommunikasjonen mellom fagmiljøene?jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo