Relasjonelle grunnmønstre

Om Enneagramtypene               

Selv om du rommer elementer fra alle typer, er én av typene mer fremherskende og gir tydelige utslag i din atferd, mønstre og kommunikasjon. Du er altså spesialisert i å se livet fra en av de ni perspektivene. Det påvirker igjen din motivasjon, tanker og væremåte. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hver av typene. Sett fra typene selv.


Perfeksjonisten (1)

Forestill deg en oppgave og fokuser på detaljene i oppgaven. Forestill deg at du har et indre mål for når den er ferdig, og at alle detaljer i oppgaven står tydelig frem og er like viktige. Du zoomer så inn på en enkelt detalj og blir oppslukt av den, for så å la den fylle alt rundt deg. Som om det ikke eksisterer noe annet. Det er heller ikke mulig å slippe oppgaven før den er ferdig og lever opp til din indre kvalitetsstandard. Hvis du avbryter oppgaven vil du kjenne en stor uro. Du fortsetter derfor energisk til den er levert. Du vil da kjenne en stor tilfredshet spre seg i kroppen. En fysisk glede og en sinnsro over at oppgaven er helt perfekt levert sett fra ditt ståsted. Mitt selvbilde er at jeg har rett.


Hjelperen (2)

Forestill deg at du sitter overfor en annen person og begynner å føre en samtale. Iaktta personens kroppsspråk og ansiktsuttrykk, og forestill deg at du speiler den andres tilstand. Du formelig kjenner hvordan den andre personen har det. Tilpass nå ytterligere din egen tilstand så du matcher den andre helt. Både i ditt kroppsspråk og med ulike sinnsstemninger. Du finner det helt naturlig å speile en hvilken som helst reaksjon som kommer. Du er overbevist om at personen trenger deg og at du har mye å gi. Du har derfor mye energi. Du føler etter hvert at du er uunnværlig for den andre. En følelse av at du er verdifull dominerer deg. Mitt selvbilde er at jeg hjelper.


Utretteren (3)

Tenk på et prosjekt du er i gang med. Mens du arbeider med prosjektet skrur du opp tempoet. Det å være effektiv og prestere gir deg en svært god følelse. Når du nærmer deg målet skrur du tempoet ytterligere opp og fokuserer utelukkende på å nå målet ditt. Alt omkring deg blir relatert til dette, enten det er noe som forhindrer eller fremmer det. Hvis noe forhindrer deg overser du det eller går utenom det. Hvis du ser at noe kan fremme prosjektet går du umiddelbart etter det. Hvis det kommer nye forhindringer konsentrerer du deg bare enda hardere for å lykkes. Du finner stadig nye veier. Du føler deg svært energifull og målbevisst. Du er helt sikker på at du vil nå det endelige målet. Mitt selvbilde er at jeg vil lykkes.


Romantikeren (4)

Tenk på en venn du virkelig liker å være sammen med. Legg merke til ditt indre bilde og følelsen du har av ham eller henne. Gjør nå bilde større og se på alt det vakre som finnes mellom dere. La din venn si noe fint til deg. Noe som virkelig varmer. Fortsett og legg ting inn i bilde til du får en sterk følelse av hvor unikt og spesielt dere har det. Hvor annerledes dere er. Legg også merke til lengselen du har etter vennen din. Finn andre mennesker som du kan plassere inn i bilde, men gjør det med et nøkternt blikk. Slik at de oppleves helt alminnelige, som nærmest helt usynlig for deg. Gå så tilbake til vennen din igjen. Kjenn på det unike og spesielle dere har sammen. Også følelsen av å kunne miste din venn. Og hvordan du vil reagere. Mitt selvbilde er at jeg er annerledes.


Iakttakeren (5)

Forestill deg at du står foran en energisk person som prøver å trenge seg på eller invadere deg. Personen vil vite alt om deg og hva du står for, men du kjenner en sterk motvilje og har ikke lyst til å gi noe av deg selv. Forestill deg at du setter opp en glassplate mellom deg og personen. Du kan nå iaktta personen uten å bli følelsesmessig engasjert. Legge merke til følelsen når du skjønner at personen ikke kan nå deg. Uansett hvor mye personen prøver. Om nødvendig setter du opp en ny glassplate mellom dere. Det er hele tiden du som bestemmer hva du vil gi fra deg. Hvor tilbakeholden du vil være. Mitt selvbilde er at jeg gjennomskuer.


Skeptikeren (6)

Forestill deg en person som du er nødt til å holde et øye med. For å vite om personen er til å stole på eller ikke. Så du kan være klar til å handle hvis nødvendig. Du leter hele tiden etter tegn som vil avsløre vedkommende. I personens ansikt og kroppsspråk. I det personen verbaliserer. Så du kan få bekreftet personens egentlige agenda. Få bekreftet din gryende tvil. Du er godt forberedt på alt som kan komme. Andre personer oppsøker deg og får noe av din oppmerksomhet, men du må raskt tilbake til den første personen igjen. Du vet fremdeles ikke om personen er til å stole på eller ikke. Du er derfor hele tiden på vakt. Hvilken agenda er det som ligger? Mitt selvbilde er at jeg gjør min plikt.


Eventyreren (7)

Tenk på en drøm du har. En drøm du en gang vil realisere i fremtiden. Lag et bilde av drømmen i ditt indre. Se deg selv i drømmen. Gjør bilde større og fyll det med det vakreste du vet. Fortsett og gjør bilde så stort og attraktivt du kan. Du står hele tiden i sentrum av det som skjer i bilde. Tenk så på en ny drøm du har. Lag et annet bilde ved siden av det første. Gjør også dette bilde så attraktivt som du kan. Forestill deg nå at de to bildene har en forbindelse. Selv om bildene er forskjellige, er det plass til begge to i livet ditt. Tenk så på enda en drøm, og enda en. Lag flere nye bilder mens du løper fra det ene bilde til det andre. Kjenn på den boblende gleden over at du har et utall av muligheter og at ditt liv er intenst spennende og opplevelsesrikt. Mitt selvbilde er at jeg er lykkelig.


Frontkjemperen (8)

Forestill deg at du kan merke hele din kropp og indre styrke. Fornem hvor sterk du er i kroppen og hvor viktig og sann din egen mening er for deg. Forstill deg så at en annen person står rett overfor deg. Du hører hva den andre sier, men det er din egen kropp og mening som er viktigst. Fordi du vet, langt inn i kroppen, at det bare er riktig. Du er den sterkeste. Du kommer til å vinne. Det er du som har kontrollen. Forestill deg nå at det kommer en mindre person inn i rommet, og tilpass raskt din energi til denne. For å kunne beskytte. Forestill deg så at det kommer en ny og større person inn i rommet. En du kjenner som en autoritet. Pust deg opp og tilpass lynhurtig energien din til denne. Mitt selvbilde er at jeg er sterk.


Fredselskeren (9)

Forestill deg en rutinepreget oppgave på jobben, der du har slått på din autopilot. Uten at du bruker særlig mye energi og innsats. Der du føler at du nesten ikke tilstede. Noe som du finner behagelig og gir deg sinnsro. Det er du som styrer tiden. Tenk deg så at enn kollega kommer inn og vil gi deg ny informasjon. Når din kollega begynner å si noe, assosierer du raskt til en erindring eller opplevelse om noe annet. Samtidig fortsetter du å lytte til din kollega og gir tilpassede svar. Dine innerste tanker og vurderinger velger du ikke å dele. Ingen av tankene finner du egentlige viktige nok, så hvorfor skulle du fortelle om dem? Samtidig iakttar og fornemmer du hvordan din kollega har det uten at det påvirker deg i særlig grad. Du glir så videre til en ny assosiasjon igjen. Mitt selvbilde er at jeg er tilfreds med tingene slik de er.jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo