Modell av verden

Gjennom dypere å forstå dine særegne typetrekk og personlighet vil du kunne påvirke din opplevelse og modell av verden. Vi vil her pakke ut din egen software, og omprogrammere deg noe. For at du mer bevisst kan velge bedre tilnærmingsmåter i din kommunikasjon og atferd. Profesjonelt som privat. Der målet kort og godt er styrkede relasjoner og VEKST.


DIN MODELL AV VERDEN


TRINN 1


I din bevissthet har du utfordringer, mål og drømmer. Hvordan kan du da prioritere og utvikle en handlingsplan som sikrer en god tilnærming og løsningsorientering? Vi vil underveis følge opp og justere handlingsplanen slik at den blir mest mulig helhetlig og effektiv ut fra hva du virkelig ønsker å oppnå. Enten det er på den private, profesjonelle eller personlige arena. Vi vil også se på hvordan du kommuniserer og forholder deg til andre.


TRINN 2 OG 3


Som i din bevissthet har du også i din underbevissthet utfordringer, mål og drømmer. Hva du tenker og gjør er styrt av dine verdier, overbevisninger og erfaringer. Ved å bevisstgjøre disse og arbeide med dem kan du positivt og effektivt påvirke dine strategier, mønstre og handlinger. Grunnleggende vil vi se på hva som dypest sett motiverer og trigger deg slik at du kan legge en plan som virkelig betyr noe for deg, og som du kan gå fullt og helt inn for.jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo

TRINN 4 OG 5


I det ubevisste finnes det essensielle og større utfordringer som oppleves som grunnleggende vanskelige og som hindrer eller begrenser deg. Du kjenner det fra opplevelser i livet hvor du selv etter mange forsøk ikke har funnet en god nok løsning. Vi vil her jobbe med ulike utviklingsnivåer. Som de logiske nivåene for å identifisere hvor grunnene til utfordringen ligger. Logiske nivåer kan være tanker og følelser som vedrører din livsvisjon, identitet, verdier, evner eller adferd. Vi vil også gå dypere for å se på de virkelige drivkreftene og motivasjonen bak valgene i livet ditt.