Visjon og bakgrunn

Mer dype behov

Vi opplever nå et merkbart skifte innenfor HR-området, som stadig må favne et større og større fagspekter. Fordi nye strømmer og dypere utviklingsbehov oppstår. Mer personlige behov. Som igjen er grunnleggende for all motivasjon og atferd. Vår erfaring er at vi har betydelig mer å hente i våre relasjoner. Både privat og profesjonelt. Først og fremst gjennom å frigjøre og skape mer rom for det som faktisk bor i oss. Og da konkret gjennom å få mer kontakt med de iboende ressursene våre. Slik at vi kan mestre bedre, føle større tilhørighet og styre mer helhetlig, målrettet og effektivt. Et viktig nøkkelord er kommunikasjon. God, sunn og konstruktiv kommunikasjon. Enten den er rettet innad eller utad. Og da ut fra en økt typeforståelse og innsikt. Om deg selv og andre. Som dine medarbeidere, kunder, brukere, personer i ditt nettverk eller andre forbindelser. Og om de som lever i dine innerste sirkler. Det er grunnleggende det de "nye" utviklingsverktøyene handler om.


Min visjon er at Relasjonsselskapet skal være et sted som styrker din relasjonskraft. Uansett hvilken arena du befinner deg på. 


Verktøyene og metodene vi anvender brukes primært innenfor relasjonshåndtering, kommunikasjonstrening,  teamoptimering, lederutvikling og undervisning og formidling.jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo